Klimat
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Klimat

Trudvang är en stor kontinent på en värld ungefär lika stor som Jorden. Kontinenten mäter nära 8000 km i nord-sydlig riktning och 13000 km i öst-västlig riktning. Om man jämför detta med Europa så betyder det att Jarngand ligger ungefär mitt emellan öarna Jan Mayen och Svalbard i Ishavet medan Soj, längst i söder, ligger vid Kräftans vändkrets, dvs på samma breddgrad som Bahamas, Sahara öknen och Bangladesh. Om Trudvangs västkust läggs vid Portugals atlantkust så kommer Osthem ligga ungefär vid Peking i Kina. Trudvang är alltså ungefär lika stort som hela Euroasien!

I de publicerade böckerna finns bara ett fåtal fakta om Trudvangs klimat, i boken om Osthem sägs det att det i nordliga delarna är helt mörkt under vintern, de ligger m.a.o. norr om polcirkeln. Baserat på detta så bör polcirkeln ligga vid på samma bredgrad som bergskedjan Istopparna söder om Vildland i Osthem vilket i sin tur betyder att i stort sett hela Svartliden ligger norr om polcirkeln. Detta antagande om var polcirkeln ligger leder också fram till slutsatsen att Soj ligger vid Kräftans vändkrets.

Om Soj ligger så pass långt söderut så betyder det i sin tur att dess klimat måste vara sub-tropiskt, med palmer, olivträd, korta svala vintrar och långa varma sommrar. Detta kanske inte stämmer så bra överens med den gängse bilden av hur ett alvrike skall se ut, men det blir onekligen svårt att med någon trovärdighet hävda att klimatet i Soj liknar Sveriges.

Vissa modifikationer kan dock göras. Om vi antar att den planet som Trudvang hör hemma på förutom en kontinent vid sydpolen (likt antarktis) saknar större landmassor på det södra halvklotet så kommer det göra Trudvangs klimat mildare. Runt sydpolen sveper, precis som på jorden, en kraftig kall havström. Denna är dock vara kraftigare än på jorden då den inte möter något hinder i form av land någonstans. Denna södra havström sveper från väster till öster och tillsammans med de vindar som också kan blåsa på utan att bli hindrade av land gör den det sydliga havet våldsamt stormigt. Vid ekvatorn forslar tre varma havströmmar runt det vatten som solen värmer upp vid ekvatorn i tre stora strömmar. Dels en ekvatorial motström som löper från väster till öster, dels en nordlig ekvatorial ström som går från öster till väster ungefär på samma bredgrad som kräftans vändkrets och dels en sydlig ekvatorialström som också löper från öster till väster på i stort sett på samma bredgrad som Stenbockens vändkrets.

Dessa två stora system av havsströmmar dominerar klimat systemet på den värld där Trudvang finns. I mötet mellan de varma och kalla havströmmarn på det södra halvklotet bildas kraftiga oväder som gör att just den regionen av sydhavet ständigt plågas av stormar. På grund av dessa oväder blåser det oftast från sydöst vid Trudvangs syd och sydöst kust, dessa vindar för också med sig stora mängder nederbörd som faller främst i Dalheim men också i Sylvan och Valtoris. De här rengnoväderen sveper sedan nordväst över Visentia och vidare upp mot Västermark. Även Fylges får mycket regn.

Den norra ekvatorialströmmen för stora mängder varmt vatten till Trudvangs sydkust, en mindre ström för upp en hel del varmt vatten i Osterhavet och en annan ström följer västkusten och göra klimatet där betydligt mildare än i Osthem. Rimhavet domineras nämligen av kalla havströmmar från den arktiska regionen, en av dessa strömmar för ner kallt näringsrikt vatten längst Osthems kust vilket för med sig att Osthem är betydligt kyligare än den norra delen av Trudvangs västkust. Mötet mellan kallt och varm vatten där Rimmhavet möter Osterhavet sveper in mycket nederbörd över Osthem, vilket ger snörika vintrar.

Den fuktiga luften från söder modererar även nordlandets klimat. I stället för att ha ett klimat lika strängt som Sibirien gör de varma sydvindarna att klimatet är något mildare, istället för att ha temperaturer under −40 på vintern så är det vanligare med temperaturer runt −30 grader. I Isvidda är dock minst lika kallt som på Grönlands inland om vintern, dvs som regel −50 grader.

Regionernas klimat

Här följer nu en genomgång av de olika regionernas klimat med förslag till analogier från Jorden.

Soj

Soj ligger som tidigare nämnts rätt långt söderut och får stora mängder nederbörd. Områden på Jorden som har ett liknande klimat är Sydöst asien, Japans sydö - Kyushu - kan kanske vara en lämplig analogi. Om vi använder Nagasaki på Kyushu som bas så betyder det bl.a. att medeltemperaturen i januari är ca. 6 grader och i juli är den ca. 28 grader. Det regnar ungefär 60 mm i januari och ca. 300 mm i juli. Som en jämförelse så regnar det normal sett i Stockholm ca. 70 mm i juli. Detta är svalare än t.ex. Hongkong som ligger strax söder om kräftans vändkrets, där är det nästan aldrig kallare än 10 grader och i juli är det ca. 29 grader.

Dalheim kommer säkert att få den mesta nederbörden medan Oskla hamnar i en regnskugga.

Sidan senast ändrad 2006-01-18 kl. 14:31

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.