Handel
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Baserat på de idéer som presenteras i klimat artikeln så kan vi konstatera att det oftast blåser sydostliga eller ostliga vindar längs Trudvangs sydöstra och sydvästra kust, vilket för med sig att det går relativt sett snabbt att segla från öster till väster, av naturliga skäl tar det då också längre tid att segla från väster till öster. Trudvangs sydkust är dock tämligen glest bebodd, det finns få hamnstäder på resan Dranveltre - Syk - Vistergalp, vilket gör resan farofylld. Detta är en av anledningarna till att den viktigaste handelsvägen går landvägen från Viranne genom hela Mittland till staden Illdebad i Dranveltre och därifrån sjövägen till Osthem.

Sidan senast ändrad 2006-01-18 kl. 14:31

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.