Introduktion
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

T10-systemet

T10-systemet utgör regelbasen i ett antal rollspel producerade av Rävsvans Förlag, bl.a. Västmark och Skymningshem: Andra Imperiet. Spel baserade på T10 systemet får fritt bearbetas och publiceras så länge villkoren i Rävsvans Fria Licens ( i fortsättningen RFL) följs. Ett spel som använder T10 systemet får, om utgivaren följer de ytterligare villkor som finns stadgade i T10-avtalet, använda sig av T10 loggan. Det finns två wikis som handlar om T10 spel, den ena Västmark Online behandlar spelet Västmark och den andra, Andra Imperiet Online, handlar om Skymningshem: Andra Imperiet.
Här på Trudvang Wiki är alla dokument som publiceras under kategorin “Alternativa Spelregelsystem/T10-Systemet” licensierade under RFL.

T10-systemet är ett enkelt och strömlinjeformat regelverk, som är konstruerat för att fungera ihop med olika världar, i olika settings. Själva regelsystemet har anpassats en smula till den stämning som råder i Trudvang, vilket har gjort att vissa termer, namn och begrepp har döpts om. Grundmotoriken är dock densamma.

Denna adaption av T10-systemet är skrivet av Christian Svalander.

Underavdelningar

Sidan senast ändrad 2006-01-24 kl. 10:54

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.