Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 940

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php:940) in /home/userC/c0023400/public_html/trudvang.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 766
Trudvang Wiki | Regler / Stridsfärdigheter

Från Trudvang Wiki

Regler: Stridsfärdigheter

Alternativt system för stridsfärdigheter
På sidorna 29 till 31 i den reviderade utgåvan av Drakar & Demoner (DoD6E) redogörs för hur en rollpersons stridsfärdigheter räknas ut. Den beskrivning som ges i regelboken av hur detta går till att är dock inte särskilt lättillgänglig utan snarar rätt förvirrande, därav denna modifierade beskrivning av proccessen för hur man räknar ut en rollpersons stridsfärdigheter. Notera att denna version av reglerna skiljer sig på flera sätt från de officiella reglerna.

av Peter Brink


Stridsfärdigheter

Syftet med dessa regler är att ta fram basvärden för rollpersonens stridsfördigheter. I motsats till många andra rollspel så har en rollperson i Drakar & Demoner inga bas chanser på sina färdigheter utan man köper all tidigare erfarenhet med hjälp av färdighetspoäng, hur det går till beskrivs på sidorna 32 och 33 i DoD6E. Stridsfärdigheter är dock ett undantag från regeln att DoD inte använder bas chanser, spelaren kan här bestämma vilka bas chanser hans rollperson skall få i olika stridsfärdigheter. Proccessen har två steg: först räknar man ut hur många poäng spelaren har att dela ut sedan delas dessa poäng ut på olika vapengrupper vilket då blir basvärdet för alla vapen i den vapengruppen.

  1. Poäng pott
  2. Stridsfärdigheter
  3. Att hantera ett vapen i samma vapengrupp
  4. Att hantera ett vapen i en annan vapengrupp
  5. Att hantera ett främmande vapen
  6. Vapengrupper

Poäng pott

Varje rollperson har tre lika stora poängpotter att utgå ifrån: vapen, sköldar och närstridsvapen & sköldar. Pottens storlek bestäms genom att addera rollpersonens STY, FYS och SMI och dela resultatet med tre, dvs ((STY+FYS+SMI)/3).

De tre potterna motsvaras av tre olika sk. stridsgrunder. Stridsgrunderna är en “taktisk mall”, de representerar olika sätt att använda ett vapen på i en stridssituation. Ett bredsvärd används på olika sätt när man slåss med eller utan sköld och det är denna skillnad som simuleras i reglerna med hjälp av stridsgrunden. De tre stridsgrunderna är:

VapenBruket av vapen, både närstridsvapen och avståndsvapen, både anfall och försvar ingår
SköldBruket av sköld utan något annat vapen
Närstridsvapen & sköldBruket av enhands närstridsvapen tillsammans med en sköld

Den första potten, vapen, får alltså bara användas för avståndsvapen eller närstridsvapen. Den andra potten, sköldar, får bara användas till sköldar och den tredje potten, närstridsvapen\\ & sköldar, får följaktligen bara användas till enhandade närstridsvapen i kombination med sköldar.

De vapengrupper som spelaren får använda poäng från de olika potterna till är:

VapenArmborst, blåsrör, enhandsfattade gissel, enhandsfattade krossvapen, enhandsfattade svärd, enhandsfattade yxor, handvapen, kastkniv, kastspjut, kastyxa, pilbågar, slungor, stickvapen, stångvapen, tvåhandsfattade gissel, tvåhandsfattade krossvapen, tvåhandsfattade svärd, tvåhandsfattade yxor
SköldarSmå sköldar, stora sköldar
Närstridsvapen & sköldEnhandsfattade gissel, enhandsfattade krossvapen, enhandsfattade svärd, enhandsfattade yxor, handvapen, små sköldar, stora sköldar, stickvapen

Varje poäng ger 1 FV. Det finns dock en rad begränsningar på hur spelaren får fördela potten:

Det kan mycket väl hända att en rollperson inte kan använda alla sina poäng, då är dessa förverkade. En rollperson som har mer än 14 poäng i sina potter kommer t.e.x. inte kunna få mer än FV 7 i de vapen som ingår i stridsgrund: sköld. De poäng som blir över får inte användas till något annat utan är förverkade.

Exempel: En rollperson har 11 poäng i varje pott. Han väljer att lägga 5 poäng på Pilbågar, 3 på Stångvapen attack och 3 på stångvapen parering. Sedan lägger han 6 poäng på små sköldar och 5 på stora sköldar. Till sist så lägger han 4 poäng på enhands svärd attack, 4 på små sköldar (när de används tillsammans med ett vapen) och 3 poäng på stickvapen attack. Detta ger honom:
Vapen: Pilbåges attack FV 5, Stångvapen attack FV 3 och Stångvapen parering FV 3
Sköldar: Små sköldar parering FV 6 och stora sköldar parering FV 5
Närstridsvapen & sköld: Enhandssvärds attack FV 4, stickvapen attack FV 3 och små sköldar parering FV 4

Stridsfärdigheter

Varje vapen är en egen färdighet som tillhör en av tre grundfärdigheter: sköldteknik, vapenteknik (närstridsvapen) och vapenteknik (avståndsvapen). Rollpersonens stridsfärdigheter delas upp på fyra olika stridstekniker som motsvarar de tre stridsgrunderna. Stridsgrunden vapen delas upp i två: avståndsvapen och närstridsvapen. Stridsgrunden sköld motsvaras av stridstekniken sköld och stridsgrunden närstridsvapen & sköld motsvaras av stridstekniken närstridsvapen & sköld. En rollperson kan ha olika FV i samma vapen beroende på vilken stridsteknik som avses.

När spelaren delar ut FV på sin rollpersons olika stridfärdigheter blir det totala FV = FV + basvärde i vapengruppen. Sättet som FV poängen delas ut liknar metoden som användes i det tidigare steget och också här finns det en del regler som spelaren måste följa:

Exempel: Rollpersonen från vårt förra exempel har nu fått långbåge FV 2, spjut attack FV 1, spjut parering FV 1, små sköldar FV 1. Han väljer att använda sitt FV i små sköldar för att öka chansesn att parera när han använder skölden tillsammans med ett enhandsvapen. Detta ger honom följande färdigheter:
Avståndsvapen: Långbåge FV 7(5)
Närstridsvapen: Spjut attack FV 4(3), spjut parering FV 4(3), stångvapen attack FV 3, stångvapen parering FV 3, enhandssvärds attack FV 4, enhandssvärds parering FV 3
Sköld: Små sköldar parering FV 6 och stora sköldar parering FV 5
Närstridsvapen & sköld: Enhandssvärds attack FV 4, stickvapen attack FV 3 och små sköldar parering FV 5(4)

Att hantera ett vapen i samma vapengrupp

Om en rollperson vill använda ett annat vapen i samma vapengrupp som ett vapen som han behärskar så får han använda det högre FV av −2 på FV för vapnet han behärskar eller grundchansen för vapengruppen. Exempel: om Egon har kortsvärd attack FV 9 och hans grundchans i stickvapen attack är 6 och han vill använda sig av en dolk så kan han göra det med FV 7 (dvs 9–2) eftersom det är högre än grundchansen i vapengruppen.

Att hantera ett vapen i en annan vapengrupp

För vapen i en annan vapengrupp gäller att om rollpersonen har en grundchans i vapnet kan han använda denna som sitt FV eller så kan han använda halva sitt FV i ett vapen från en besläktad vapengrupp, beroende på vilken av dessa chanser som är högst. FV som används måste komma från samma stridsteknik.

Näraliggande vapengrupper
Enhandsfattade gissel-Tvåhandsfattade gissel
Enhandsfattade krossvapen-Tvåhandsfattade krossvapen
Enhandsfattade svärd-Stickvapen
Enhandsfattade svärd-Tvåhandsfattade krossvapen
Enhandsfattade yxor-Tvåhandsfattade yxor
Handvapen-Ingen
Stångvapen-Ingen
Armborst-Ingen
Blåsrör-Ingen
Kastkniv-Ingen
Kastspjut-Ingen
Kastyxa-Ingen
Pilbågar-Ingen
Slungor-Ingen
Små sköldar-Stora sköldar

Att hantera ett främmande vapen

När väl rollpersonen har kommit i spel är baschansen för främmande vapen alltid 2.


Vapengrupper

Enhandsfattade vapen

VapengruppVapen
Enhandsfattade gisselStridsgissel, Stridsslaga
Enhandsfattade krossvapenKlubba, Spikklubba, Stridshammare, Stridsklubba
Enhandsfattade svärdBredsvärd, Kroksabel, Långsvärd, Slagsvärd
Enhandsfattade yxorHandyxa, Stridshacka, Stridsyxa
HandvapenPiska
StickvapenDolk, Kortsvärd

Tvåhandsfattade vapen

VapengruppVapen
Tvåhandsfattade gisselTvåhandsslaga
Tvåhandsfattade krossvapenStridshammare, Stridsslägga, Tvåhandsklubba
Tvåhandsfattade yxorHillebard, Tvåhandshacka, Tvåhandsyxa
StångvapenKortspjut, Lans, Långspjut, Pik, Treudd, Trästav

Sköldar

VapengruppVapen
Små sköldarMedelstor sköld, Liten sköld
Stora sköldarKroppssköld, Stor sköld

Kastvapen

VapengruppVapen
KastknivKastkniv
KastspjutKastpil, Kastspjut
KastyxaKastyxa

Projektilvapen

VapengruppVapen
ArmborstArbalest, Lätt armborst, Tung armborst
BlåsrörBlåsrör
PilbågarKortbåge, Långbåge, Sammansatt båge
SlungorSlunga, Stavslunga

« Strid | Regler.Introduktion | »

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Regler/Stridsf%e4rdigheter
Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33