Regler /
Sköldar
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Sköldar kan även användas som vapen. En liten sköld gör 1T6 i skada, en medelstor sköld gör 1T8 i skada, en stor sköld gör 1T10 i skada och en kroppssköld gör 2T6 i skada.

« Rollpersoner | Regler.Introduktion | Strid »

Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.