Från Trudvang Wiki

Regler: Rollpersoner

Denna avdelning innehåller alternativa varianter för att skapa rollpersoner för Drakar & Demoner version 6, andra (reviderade) utgåvan. Dessutom kan man här hitta reviderade samt nya yrken.

Underavdelningar

Projektilvapen | Introduktion | Sköldar

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Regler/Rollpersoner
Sidan senast ändrad 2006-01-27 kl. 13:38