Regler /
Rollpersoner
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Denna avdelning innehåller alternativa varianter för att skapa rollpersoner för Drakar & Demoner version 6, andra (reviderade) utgåvan. Dessutom kan man här hitta reviderade samt nya yrken.

Underavdelningar

Projektilvapen | Introduktion | Sköldar

Sidan senast ändrad 2006-01-27 kl. 13:38

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.