Från Trudvang Wiki

Regler: Kasta

Kasta

Bas: SMI; Kärnfärdighet: 1; Yrkesfärdighet: 2; Allmänfärdighet: 3
En rollperson kan kasta ett väl balanserat objekt stort som en handflata (ex. en sten) lika många meter som han har poäng i styrka plus FV i kasta gånger fem, dela detta avstånd med tre om objektet inte är väl balanserat. Denna räckviddsberäkning gäller endast för objekt som väger mindre än STY/30, för tyngre objekt gäller att om det väger mer än STY/30 men mindre än STY/20 så skall räckvidden muntipliceras med 0,75 och om objektet väger mer än STY/20 men mindre än STY/10 så skall räckvidden munipliceras med 0,5. Om avståndet är mer än 20 meter påverkas träffsäkerheten, i dessa fall dra av ett FV för varje 5 meter över tjugo meter som rollpersonen försöker kasta. Ett objekt kan kastas uppåt halva sträckan som det kan kastas horisontalt, ett objekt kan kastas en och enhalv gång så långt neråt.

Färdigheten kasta används för att kasta långt eller för att träffa ett annat objekt med en godtyckligt del av ett objekt, om avsikten är att träffa ett mål med en viss del av ett objekt, t.ex. spetsen på ett spjut, så måste rollpersonen använda en vapenfärdighet i stället.

Åter till färdighetslistan

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Regler/Kasta
Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33