Från Trudvang Wiki

Regler: Ducka

Ducka

Bas: SMI; Kärnfärdighet: 1; Yrkesfärdighet: 2; Allmänfärdighet: 3
Ducka är en defensiv färdighet. För den oerfarne handlar det mer om att unvika att vara ivägen för ett hugg eller slag men för den erfarne är det snarare en fråga om att bedömma avståndet till sin motståndare, genom att bara öka (eller minska!) avståndet precis så mycket som behövs kan den skicklige skaffa sig en fördel som han kan dra nytta av när han själv anfaller. Ett framgångrikt färdighetsslag innebär att rollpersonen inte kommer att träffas av anfallet som han söker unvika. En framgånsrikt försök att ducka avvärjer alla lika bra, eller sämmre, anfall. Rollpersonens förmåga att ducka påverkas av hur mycket packning en rollperson har, dra av ett (1) FV från ducka för varje 5 kilo som rollpersonen bär på.

En rollperson får försöka ducka alla anfall som en motståndare gör under en runda utan att drabbas av några negativa modifikationer till färdighetsvärdet. Att ducka en missil tar en hel stridsrunda och färdigheten kan inte användas under samma stridsfaser som rollpersonen är upptagen med att själv avfyra ett missilvapen.

Alla rollpersoner kan kasta sig undan och därigenom försöka undvika att bli träffade men deras chans att göra det är inte så stor den är: ((SMI / 2) - 2). Det är också endast med den som har ett FV i ducka som kan lära sig av sina framgångar och misstag.

Åter till färdighetslistan

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Regler/Ducka
Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33