Från Trudvang Wiki

Information: Trudvang Wiki

Trudvang Wiki är en wiki om spelvärlden Trudvang, utgiven av företaget Riotminds, avsedd att vara den nya spelvärlden för Drakar & Demoner. Trudvang Wiki är ingen officiell webbplats för spelvärlden Trudvang utan en samling dokument, skrivna av oberoende författare, avsedda att användas tillsammans med de böcker om Trudvang som företaget Riotminds publicerat.

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Information/TrudvangWiki
Sidan senast ändrad 2006-01-28 kl. 14:17