Open Source
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Open Source

Open Source översätts bäst med ”öppen källkod”. Med detta begrepp menas, i sin enklaste form, att upphovsmannen till källkoden till ett datorprogram gör källkoden fritt tillgänglig för envar att studera, kompilera och vidareutveckla. Upphovsmannen upplåter en del av (men inte alltså hela) den upphovsrätt som han har till sin källkod utan några krav på vederlag.

Begreppet ”open source” har myntats av organisationen Open Source Initiative, vilka har ställt upp en rad kriterier för hur de anser att öppen källkod skall definieras – den sk. Open Source Definition. Denna är en vidareutveckling av konceptet ”fri programvara” vilket i sin tur definieras av Free Software Foundation som:

 1. Friheten att få använda ett datorprogram för valfritt ändamål.
 2. Friheten att få undersöka hur datorprogrammet fungerar och anpassa det för sitt eget behov.
 3. Friheten att få distribuera kopior av datorprogrammet, mot betalning eller gratis.
 4. Friheten att få förbättra datorprogrammet och sprida till allmänheten i förbättrad form. 1

Enligt FSF så är en förutsättning för att en användare skall kunna nyttja dessa friheter att denne får tillgång till datorprogrammets källkod.

Ovanstående definition av begreppet “fri programvara” har som sagt vidareutvecklats av OSI till idén om öppen källkod. OSI:s definition av detta begrepp lyder:

 1. Fri vidaredistribution.
 2. Fri tillgång till källkoden.
 3. Tillåtelse att få publicera bearbetningar.
 4. Respekt för upphovsmannens och källkodens integritet.
 5. Ingen diskriminering mot en enskild eller en grupp.
 6. Ingen diskriminering mot en viss bransch eller ett visst användningssätt.
 7. Inga restriktioner vad gäller distributionen av licensen.
 8. Licensen får inte vara produkt specifik.
 9. Licensen måste vara teknik neutral. 2

Det bör noteras att OSI inte kan kräva att en licens som påstår sig vara en open källkods licens följer deras definition men endast licenser som gör det får använda OSI:s certifikations märke. 3 Eftersom OSI definition endast är en rekommendation och en minsta gemensamma nämnare så finns det stora skillnader mellan alla de licenser som påstår sig vara “öppen källkodslicenser” och detta gäller även de som är OSI certifierade.

 

1 Se The Free Software Definition, http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html. (↑)

2 Se The Open Source Definition, http://www.opensource.org/docs/definition.php. (↑)

3 Se OSI Certification Mark and Program, http://www.opensource.org/docs/certification_mark.php. (↑)

Sidan senast ändrad 2006-01-17 kl. 01:26

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.