Användarvillkor
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Webbplatsen Trudvagn Wiki och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat.

Trudvagn Wiki © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © sina respektive författare 2005.


Trudvang Wiki är en del av Rollspelshörnan och villkoren för din användning av denna webbplats regleras av Rollspelshörnans användarvillkor. I paragraf 12 i dessa villkor står att Ni får använda detta material för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med gällande immaterial lagstiftning. Annan användning eller ändring av innehållet på Rollspelshörnans webbplats, utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från Rollspelshörnan, är förbjuden.

Innehållet på en webbsida kan dock vara tillgängligjort av författaren under en Open Source eller Open Content licens, som t.ex. GPL eller en av Creative Commons licenser. I dessa fall är sidan alltid signerad. När en licens används är detta angivet med en länk till licenstexten, finns ingen sådan länk gäller det som sagts ovan.


Den som vill bidra med material till Trudvang Wiki bör läsa vårt bidragsgivaravtal. Där kan man läsa vad som gäller för det material som publiceras på Trudvang Wiki.

Följande öppen källkodslicenser och öppet innehållslicenser godtas av TrudvangWiki: GPL, CC-BY, CC-BY-NC-SA, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND och CC-BY-ND.

När någon av dessa licenser används skall dess fullständiga namn eller dess vedertagna förkortning anges. Detta sker lämpligen genom att skriva t.ex. “Detta dokument publiceras under GPL”. Förkortningen skall vara länkad till en kopia av licensvillkoren, ta gärna och kopiera en av länkarna ovan. Just GPL är godtyckligt vald för exemplets skull, ersätt GPL i exemplet med den licens du vill använda.

Licensangivelsen kan också sättas i mindre stil. Detta sker enklast genom att man anger '- före och -' efter text strängen.

Exempel: Detta dokument publiceras under GPL

'-Detta dokument publiceras under [[http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt | GPL]]-' 

Sidan senast ändrad 2006-01-17 kl. 01:33

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.