Folk /
Nocturnus Mörker
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Nocturnus Mörker

Nocturnus Mörker är ett brödraskap som bildades av den mäktiga men ytterst ondskefulla Serguronten Nocturnus lärjungar. Brödraskapets mål är makt genom kunskap. De arbetar utifrån sitt högkvarter i ***. Medlemmarna är otroligt stolta och räds inte vandra i städer runt om i världen, dock gömmer de oftast sina artefakter och märken tills de är tvungna att visa dem för att skrämma exempelvis en icke samarbetsvillig härskare eller en vanlig statsvakt.

Nocturnus lämnade efter sig ett antal mäktiga artefakter och dessa ses på med respekt av brödraskapets medlemmar. Ju fler av dessa artefakt!er en Broder samlar på sig desto högre blir hans ställning inom brödraskapet. Detta leder givetvis till stora inbördes stridigheter då ingen är beredd att lämna ifrån sig ett sådant mäktigt föremål. Om någon skulle få tag på alla Nocturnus artefakter skulle hans själ uppfyllas av Nocturnus och de två skulle bli en, han skulle då bli oerhört mäktig och brödraskapets odiskutable ledare.

En magiker som efter hårda prov, som sätter djupa spår i hans själ och psyke, visar sig värdig att ansluta sig till brödraskapet får Bhal’Magars sigill inbränt i pannan.

Regler och vidare beskrivning kommer… nån gång

//Vekman

mrVekman@yahoo.com

Sidan senast ändrad 2005-10-13 kl. 14:51

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.