Från Trudvang Wiki

Folk: Introduktion

I Trudvang bor många olika intelligenta raser som i sin tur består av många olika folkslag. Här kommer nya raser och folkslag beskrivas, dessutom kommer det att finnas nya (eller ändrade) data om befintliga raser och folkslag.

Underavdelningar

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Folk/Introduktion
Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33