Bestiarium Guide
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Detta är mallen för posterna i Nätbestiariet.

Ändra i mallen nedan

Ta bort denna text och all text ovanför innan du sparar besten. Raden med namnet ’skall’‘ vara den första raden på sidan!
De första raderna i mallen kan du ta bort direkt för de innehåller bara grundläggande redigerings information.

!Namn
Ett ! står för “rubrik av storlek 1″ och motsvaras av <h1> i html. Skriv namnet på besten efter utropstecknet.

av [[Profiles.FörnamnEfternamn Förnamn Efternamn]]
Ersätt Förnamn Efternamn med ditt eget namn, när du sparar varelsen kommer ditt namn bli en länk till din egen presentations sida. Denna presentations sida ska du redigera.

En ev. bild läggs in här. Finns det ingen bild så kan du ta bort denna rad.
När du skickar in en fil till # så får du ett mail tillbaka som bekräftar att filen är upplagd. När du har fått det så kan du gå tillbaka till ditt monster och skriva in filnamnet efter Attach:.

Skönlitterär beskrivning a la Jorges…
I Jorges Bestiarium så beskrivs många bestar med hjälp av en kort berättelse, det är en sådan som du ska ersätta texten ovan med här.

----
Fyra streck i rad ger en linje tvärs över sidan. Låt denna vara kvar.

De fakto beskrivning. Utseende, habitat, matvanor, språk, etc.
Här är det tänkt att du ska beskriva besten. Beskriv hur den ser ut, vad den lever av och var den lever. Om besten är intelligent så ska du beskriva dess sociala liv, kan den tillverka saker, vilka relationer har den till andra intelligenta varelser, etc. Intelligenta varelser har ett språk, vilket språk pratar din varelse.

Special regler, se t.ex. Diser i Jorges.
Vissa varelser kräver special regler. Diser och drakar är två bra exempel. Om din varelse behöver sådana regler så ska du beskriva dom här.

----
Åter igen, fyra streck i rad som ger en linje tvärs över sidan. Låt denna vara kvar.

||width=70%
||Urstam: ||Namnet på bestens urstam ||TKP-Sys: ||TKP-Sys ||
||Hemvist: ||Bestens hemvist ||TKP: ||TKP ||
||Vanlighet: ||Hur vanlig besten är || ||
Här ska du mata in en del grundläggande fakta om din varelse. De lodräta strecken symboliserar en tabell, ta inte bort dom och ändra inte på dom. Det är viktigt att du börjar dina egna texter precis efter ett “|”, som i ||Namnet ... ovan. Ändra inte heler på tabellens vidd.

!!!Grundegenskaper
||width=40%
||STY: ||10 ||FYS: ||10 ||SMI: ||10 ||STO: ||10 ||INT: ||10 ||
||PER: ||10 ||PSY: ||10 ||SPI: ||10 ||KAR: ||10 ||
Här ska du ange medelvärdet på varelsens grundegenskaper om du vill kan du istället ange vilka tärningar som skall användas. Öka i så fall “width” till 70%, om det fortfarande är trångt öka till 80%.

||width=50%
||Typålder: ||Typålder ||
||Maxålder: ||Maxålder ||
||Initiativmod: ||Initiativmod ||
||Skräckbonus: ||Skräckbonus ||
||Skadebonus: ||Skadebonus ||
||Förflyttning: ||Initiativmod ||
||Naturligt skydd: ||Naturligt skydd ||
Fyll i värdena på alla dessa grundegenskaper, om varelsen av någon anledning saknar ett värde så skriver du “---“.

!!!Färdigheter
Tre ! står för “rubrik av storlek 3″ och motsvaras av <h3> i html. Skriv upp bestens färdigheter med färdighetsvärden här.

!!!Förmågor
Om besten har några särskilda förmågor så ska de beskrivas här, i annat fall tar du bort rubriken.

!!!Övrigt
Sånt som inte passar in någon annanstans skriver du här, om det inte finns mer att säga så tar du bort rubriken.

----
Ytterligare en skilje linje, låt denna vara kvar.

« | Bestiarium | »
Det här är en sk. wiki-trail markup som lägger in navigationslänkar längst ner på sidan, ta inte bort denna!

Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 16:33

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.