Från Trudvang Wiki

Bestiarium: Bestiarium

Det här är startsidan för Nätbestiariet, en samling av djur, bestar och väsen till Trudvang.

Om du vill bidra med en ny best lägg då till en ny rad i listan nedan. Gör så här: lägg till en ny rad under “Lista på bestar”. Den nya raden ska börja med en “*”, det är wiki-markup för html koden <li>. Sedan skriver man besten namn. Om namnet är ett enda ord ska man omge det med “hakparanteser”, t.ex.: [[Snöbest]], om namnet består av fler än ett ord så skriver man istället så här: [[KonstigVarelse | Konstig varelse]]. Spara nu sidan.

När man lägger upp ett namn på en sida som inte finns då så visas namnet med en streckad linje under och ett “?” efter själva namnet på sidan. Om man då klickar på sidnamnet så skapas sidan, i det här fallet utifrån en mall.

I dokumentations indexet hittar du länkar till all information du behöver för att kunna redigera sidor här på TrudvangWiki. Om du vill ha hjälp med att redigera bestiarie dokumentet så ska du läsa vår bestiarium guide.

Lista på bestar

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/Bestiarium/Bestiarium
Sidan senast ändrad 2005-04-14 kl. 21:03