Från Trudvang Wiki

AlternativaSpelregelsystem: Introduktion

Alternativa spelregelsystem

Rollspelsvärlden Trudvang kan användas med många olika spelregelsystem. Drakar & Demoner är väl det system som de flesta använder men det finns alternativ, om man så önskar. Den här avdelningen är avsedd för sådana alternativa spelregelsystem:

Innehåll:

Hämtad från http://trudvang.rollspelshornan.se/AlternativaSpelregelsystem/Introduktion
Sidan senast ändrad 2006-01-20 kl. 23:47