Hemsida
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Den här wikin är avsedd för dokument som rör Trudvang, en spelvärld främst avsedd för Drakar & Demoner. Trudvang kan naturligtvis också användas tillsammans med många andra spelsystem, som t.ex. Basic Roleplaying, Eon, Harnmaster, Runequest och Västmark.

All den information som finns om Trudvang på denna webbplats är inofficiell och kan skilja sig från den information som finns i de officiella publikationerna, utgivna av företaget Riotminds.

En wiki bygger på att en grupp människor hjälps åt att skapa de dokument som wikin består av och så är också fallet med Trudvang Wiki. Avsnitten om världen, folk, och regler är öppna för var och en som vill bidra med ny text. Den som vill bidra med material till Trudvang Wiki kan ansöka om ett redaktörs konto, men läs bidragsgivareavtalet först.

Kom ihåg att på en wiki finns det en sedvana som säger att om ett dokument är signerat, dvs det framgår vem som skrivit texten, så betyder det att man bör fråga om lov innan man ändrar i en sådan text. Var vänliga och läs wiki dokumentationen och dokumentet om upphovsrätt innan ni lägger upp nya texter. Det finns också en FAQ.

Om ni har några frågor om Trudvang Wiki, använd gärna vårt support forum och ställ era frågor där.

Sidan senast ändrad 2006-01-18 kl. 10:26

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.